Vrakdyk på Kong Halfdan

Lite bilder från gårdagens vrakdyk på KONG HALFDAN, förlist 1944-12-01.

Händelseförlopp: Minsprängdes i SV-lig vind. Besättningen räddades, 10 man av ett annat fartyg medan övriga räddades sig i en av fartygets livbåtar.

Vraket hittades 1993-09-18 av danska sportdykare.

Fyndlista: 4 st skotlampor, porslin, styrmaskin, 2 kompasser, 4 lanternor, skeppsklocka, ventiler m m har bärgats av danska sportdykare.

Och har vi en riktigt tur kanske vi har hittat ett helt okänt vrak! 

Mer läsvärt

Mareld

Mareld, även känd som bioluminiscens, är en fascinerande naturlig ljusemission som produceras av levande organismer

Dykutfärd 2023-08-13

Den 13 augusti 2023 åkte Dykarklubben Öckerödorarna ut på ännu en av våra uppskattade dykutfärder