Stadgar för Dykarklubben Öckerödorarna

Vid årsmöte 2024-04-07 för Dykarklubben Öckerödorarna fastställdes nya stadgar för klubben. Stadgarna för en klubb reglerar hela deras verksamhet. Det är därför viktigt för alla medlemmar att läsa igenom dessa då det av en medlem förväntas efterlevnad.

Stadgarna finns bilagda denna sida som ett PDF-dokument, signerat av styrelsen som arbetade fram dem, styrelsen för verksamhetsår 2023. Läs det här på webben eller ladda ner det och ha på din dator för läsning vid behov.

Årsmöte 2024

Kom och gör din röst hörd på vårt årsmöte.

Utöver delaktighet i klubbens verksamhet så får du lyssna till ett intressant föredrag om militär och civil dykning, givet av vår medlem Andreas Svanström.

Har du ännu inte hunnit bli medlem för 2024 kan du göra det här!