Fastställd i styrelsemöte 2023-06-12.

Dina medlemsvillkor som medlem i Dykarklubben Öckerödorarna

1 § Medlemskapet

a) Medlemskapet är personligt och kan inte lånas ut eller överlåtas till annan person.
b) Som medlem i Dykarklubben Öckerödorarna (hädanefter benämnt Klubben) har du tillgång till ett antal medlemsförmåner.
c) Medlemsavgift erläggs årligen per kalenderår och betalas separat utöver andra aktivitetskostnader, såsom exempelvis utfärder. Återbetalning av erlagd medlemsavgift görs ej i annat fall än vid utövande av ångerrätt enligt 3 § .
d) Om du är under 18 år måste din vårdnadshavare godkänna att du blir medlem i Klubben.
e) Som medlem omfattas du av en olycksfallsförsäkring samordnad av Svenska Sportdykarförbundet (SSDF).
f) Klubben behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och tillser att tillämplig lagstiftning om skydd för dina personuppgifter följs.
g) Du ansvarar för att Klubben har uppdaterade kontaktuppgifter till dig i de fall Klubben vill kontakta dig.
h) Utöver vad som anges i dessa medlemsvillkor är du skyldig att följa Klubbens stadgar och trivselregler.
i) Medlem kan uteslutas eller avstängas från Klubben i enlighet med vad som anges i dessa medlemsvillkor, stadgarna och trivselreglerna, exempelvis vid olämpligt uppträdande, otillåten utlåning av medlemskap, dopning, stöld, hot eller våld eller vid synbar påverkan av alkohol/droger. En uteslutning innebär att ditt medlemskap upphör att gälla på obestämd tid som ensidigt beslutas av styrelsen för Klubben. En avstängning innebär att du stängs av från aktiviteter hos Klubben under bestämd tid som ensidigt beslutas av styrelsen för Klubben. Avstängning och uteslutning sker alltid utan ersättning eller återbetalning.

2 § Träning och medlemskap

a) Ditt medlemskap är personligt och får inte lånas ut till annan person. Medlemskapet kan inte överlåtas till annan person.
b) Om du är under 18 år måste din vårdnadshavare godkänna att du köper medlemskap.
c) Aktuell prislista med beskrivning av vilken typ av medlemskap som finns tillgängliga från tid till annan, samt aktuell bindningstid finns på Klubbens hemsida.
d) Tillgång till plats vid aktiviteter, så som utfärder, är alltid i mån av plats.
e) Klubbens bokningsregler, information om åldersgränser och annan information som du som medlem ansvarar för att ta del av framgår av Klubbens hemsida. Där finns också information om Klubbens aktivitetsutbud, schema och annan information om träning och Klubben.
f) Klubben väljer att göra uppdateringar i sitt träningsutbud då så önskas eller erfordras. Eventuell minskad eller utebliven aktivitet till följd av sådana förändringar ersätts inte av Klubben.
g) Klubben ansvarar inte för hinder i, eller begränsningar av, dina träningsmöjligheter hos Klubben som beror på omständigheter utanför Klubbens kontroll, såsom exempelvis eldsvåda, avbrott i den allmänna energiförsörjningen, myndighetsbeslut, epidemi, pandemi eller andra större smittutbrott av fara för människors hälsa, eller därmed jämställd omständighet.
h) Medlemskapet kan inte frysas.
i) Om betalning av ditt medlemskap uteblir, spärras ditt medlemskap till dess betalning fullgjorts. Du är alltid skyldig att betala för den period du köpt medlemskapet för.
j) Du ansvarar själv för att ditt hälsotillstånd är sådant att du utan risk kan delta i Klubbens aktiviteter.
k) Klubben ansvarar inte för förluster eller skador på dina eller andra medlemmar och besökares tillhörigheter. Förvaring av personliga tillhörigheter som exempelvis kläder och värdesaker i Klubbens lokaler eller vid aktiviteter sker på egen risk.
l) Klubben har nolltolerans mot doping, alkohol och droger. Klubben tillämpar Riksidrottsförbundets föreningsregler och dopingpolicy.

3 § Ångerrätt

a) Om du ångrar ditt köp av medlemskap inom 14 dagar från den dag du köpte medlemskapet får du pengarna tillbaka mot uppvisande av kvitto.
b) Om du vill utöva din ångerrätt enligt 3.1 kommer Klubben att utan dröjsmål återbetala den betalning som vi fått från dig. Klubben kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv använt för betalningen.
c) Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela Klubben detta på ett klart och tydligt sätt innan ångerfristen går ut.

4 § Våra policys

a) Du har en skyldighet i att läsa igenom våra policy-dokument och godkänna dem innan du ansöker om och betalar för ett medlemskap. Våra policy-dokument hittar du nedan:

5 § Kommunikation

a) Som medlem hos Dykarklubben Öckerödorarna får du medlemsbrev med nyheter, inspiration och erbjudanden via mejl. Du kan också få riktad kommunikation exempelvis gällande dina bokningar och ditt medlemskap. Vi kan även i vissa fall skicka SMS med aktuella kampanjer. Du har alltid möjlighet att avregistrera dig från utskicken. Vi kommunicerar via e-post eller SMS om aktiviteter du bokat har ändrats på något sätt.

6 § Övriga villkor

a) Klubben har rätt att göra ändringar i dessa medlemsvillkor. Du kommer att informeras om eventuell ändring minst 30 dagar innan ändringen träder i kraft på vår hemsida och/eller via e-post.

Årsmöte 2024

Kom och gör din röst hörd på vårt årsmöte.

Utöver delaktighet i klubbens verksamhet så får du lyssna till ett intressant föredrag om militär och civil dykning, givet av vår medlem Andreas Svanström.

Har du ännu inte hunnit bli medlem för 2024 kan du göra det här!