Anmäl närvaro vid årsmöte

Vi vill se dig den 7 april 2024!

Den 7 april 2024, kl 11:00, är det dags att kicka igång årets stora möte för medlemmarna.

Årsmöte är det högsta organet för en ideell förening där inriktning och verksamhet för det innevarande året beslutas.

Det är här du kan göra skillnad och påverka vår fina förening.

Som extra dragplåster detta möte har vi Andreas Svanström, som håller ett föredrag om säkerhetsaspekter inom dykning med en jämförelse mellan militär och civil dykning och vad vi kan lära oss av varandra.

Dina rättigheter och möjligheter

Årsmöte är som nämnts det högsta så kallade organet för att bestämma hur en förening fungerar och vilka aktiviteter vi tar oss för under verksamhetsåret. Utöver det så väljs den styrelse som skall leda och driva verksamheten i medlemmarnas intressen.

För att få närvara på årsmötet måste du ha betalat medlemsavgift. För att vara röstberättigad på mötet, måste du enligt våra stadgar betalt medlemsavgiften senast två månader innan årsmötet. Är du ännu inte medlem så kan du bli det här.

I år ligger ett förslag till nya stadgar som det skall röstas om. De idag gällande är från 2019 och de har fått en både nödvändig och behövlig genomarbetning.

En formell kallelse kommer skickas ut senast tre (3) veckor innan mötet och senast 31 mars kommer underlag till årsmötet göras tillgängliga för medlemmar via vår webb.

För att vara berättigad lämna in motioner måste du ha betalat din medlemsavgift för 2024 och lämnat in din motion senast 10 mars 2024. Vill du lämna in en motion till årsmötet så gör du det här.

Fyll i dina detaljer nedan och anmäl din närvaro


Om du har något du vill säga oss i samband med årsstämman, så är du välkommen att skriva det i fältet nedan.