Värdegrund

DK Öckerödorarna jobbar aktivt med Strategi 2025
Den moderna föreningen

Alla skall få plats hos oss utifrån sina villkor oavsett ambition, ursprung, ålder, kön, prestationsnivå eller andra förutsättningar. Träning och tävling utformas så att utövaren mår bra, har roligt och utvecklas under hela livet.

Stolthet och inspiration

DK Öckerödorarna är en stark och levande förening som tar vara på människors engagemang och inspirerar till delaktighet. Det är enkelt och välkomnande att engagera sig, oavsett bakgrund, härkomst, ålder, kön eller andra förutsättningar.

Människor skall kunna engagera sig och vara stolta över att vara en del av DK Öckerödorarna. Grunden är människors vilja att vara med och bidra i föreningen ideellt. Föreningens möten hålls i såväl gamla som nya forum och verksamheten kännetecknas av glädje, gemenskap, öppenhet, stöd och respekt.

Inkluderande

Hos DK Öckerödörarna skall pojkar och flickor, män och kvinnor och i olika åldrar och med olika förutsättningar och bakgrund känna sig välkomna. Vår verksamhet ger människor med olika förmåga möjlighet att vara med. Träningen utvecklas efter individens kapacitet, vilket utvecklar individens rörelseförståelse.

Jämställdhet

Män och kvinnor har samma makt att forma dykningen och sitt deltagande i DK Öckerödorarna. Möjligheterna är lika för alla oavsett kön, att utöva och leda. Alla som vill, oavsett kön, ska få vara med. Idrotten utformar verksamheten så att den ger alla som deltar en trygg gemenskap. Män och kvinnor oavsett härkomst har lika stort inflytande i beslutande och rådgivande organ.

Ett stärkt ledarskap

Såväl tränare, ledare och förtroendevalda känner till och leder enligt DK Öckerödorarnas värdegrund. Ledarskapet är individanpassat och genomsyras av ett gott bemötande. Förutsättningarna för att vara ledare är anpassade efter olika individers livssituation. Vi stödjer egna initiativ från medlemmarna för att i projektform anordna aktiviteter i syfte att stärka individer i rollen som ledare. Samtal om utveckling, normer och värderingar är levande hos oss. Vi strävar alltid framåt och jobbar systematiskt med förbättringsarbete.

Miljö

Vår passion för havet ger oss extra fokus på det marina livet. Vårt starka lokala miljöengagemang syftar till att verka som ett föredöme för kommande generationer i arbetet att värna miljön. Läs mer om vårt miljöarbete här.

Årsmöte 2024

Kom och gör din röst hörd på vårt årsmöte.

Utöver delaktighet i klubbens verksamhet så får du lyssna till ett intressant föredrag om militär och civil dykning, givet av vår medlem Andreas Svanström.

Har du ännu inte hunnit bli medlem för 2024 kan du göra det här!