Medlemsförmåner

Som betalande medlem i DK Öckerödorarna får du:

Utfärder och andra aktiviteter

Du har som betalande medlem rätt att deltaga i alla de aktiviteter som klubben anordnar. En del aktiviteter är kostnadsfria medan andra har en avgift kopplad till omkostnader enbart.

Lyftfyllningar

Fria luftfyllningar för rekreationsdykning från vår kompressor i ”Boa”.

Utbildningar

Föreningen har egna medlemmar med certifiering som instruktörer. Till och från arrangerar klubben utbildningar till bra priser för medlemmarna. Klubben har även samarbeten med kommersiella aktörer där våra medlemmar får bra priser på utbildningar.

Resor

Som medlem har du rättighet att följa med på alla gemensamma dykresor som föreningen anordnar. Dykresorna kostar olika mycket beroende på vart resan går och hur länge vi är borta.

Rabatt på ordinarie priser hos Tec ’n’ Rec
  • Regulator (service, tvätt) – 10%
  • Flaskor (provtryckning, tvätt, visuell inspektion, kranservice) – 25%
 
Ni hittar till Tec ’n’ Rec genom att knappa in Backa Bergögatan 13, 422 46 Göteborg i er GPS.
Övrigt

Tillhörighet i Riksidrottsförbundet och Svenska Sportdykarförbundet, tidningen Dyk (via https://dyk.net/), och försäkring via Folksam.

Se vidare på sajten för SSDF.