Mareld

Mareld, även känd som bioluminiscens, är en fascinerande naturlig ljusemission som produceras av levande organismer i vattenmiljöer. Detta fenomen uppstår när små organismer, som plankton och vissa encelliga alger, reagerar kemiskt och avger ljus. Denna biologiska ljusutstrålning har blivit ett spektakulärt och mystiskt inslag i nattliga havsmiljöer runt om i världen.

Mareld genereras av en biokemisk process som involverar ett ämne kallat luciferin och ett enzym kallat luciferas. När dessa två ämnen kombineras med syre och andra molekyler, sker en kemisk reaktion som frigör energi i form av ljus. Mängden ljus och dess färg kan variera beroende på organismens art och de specifika kemiska komponenterna i deras bioluminiscenssystem.

Det finns olika skäl till varför organismer utvecklat förmågan att producera mareld. En teori är att det fungerar som en försvarsmekanism genom att distrahera predatorer eller blända dem tillfälligt, vilket ger bytet en chans att undkomma. Å andra sidan kan det också vara en metod för att attrahera byten. Vissa djuphavsorganismer använder mareld för att locka och fånga föda i de mörka djupen där solens ljus inte når.

Mareld är inte bara begränsat till oceaner; det förekommer även i sötvattenmiljöer som sjöar och floder. När vattnet rörs upp, till exempel genom vågor, båtar eller badande människor, kan detta leda till att de ljusproducerande organismerna aktiveras och skapar en spektakulär ljusshow i vattnet.

Människor har i århundraden fascinerats av mareldens skönhet och gåtfullhet. Forskare har också utnyttjat detta fenomen för att studera marinbiologi och ekosystem, samt att utveckla teknologier inom medicin och forskning. Genom att förstå de kemiska och biologiska processerna bakom mareld hoppas forskare kunna applicera kunskapen på områden som miljöövervakning och nya belysningstekniker.

Vill du uppleva mareld? Passa då på att hänga med vår eftermiddagstur den 9 september 2023. Vi tar då Dora ut på en runda och letar just mareld.

Mer läsvärt

En djupdykning i SSDF:s medlemsförsäkringar

Dykning är en passion för många, och för att säkerställa säkerheten och tryggheten för sina medlemmar erbjuder Svenska Sportdykarförbundet (SSDF) en omfattande medlemsförsäkring. Här utforskar vi vad som täcks av försäkringen.