En djupdykning i SSDF:s medlemsförsäkringar

Referenser:

https://www.ssdf.se/foreningsinformation/forsakring

https://www.ssdf.se/foreningsinformation/forsakring/andra-typer-av-forsakringar

Vid händelse av olycksfall eller skada:

Vid olycka i Sverige: Kontakta Folksam på telefon 020-44 11 11. Ange Idrottsskador och försäkringsnummer K 60888.

Vid olycka utanför Sverige: Kontakta SOS International på telefon +46 8 13 60 60. Ange nationalitet, personuppgifter, Folksam som försäkringsbolag samt försäkringsnummer K 60888.

Alternativt kontakta Folksam direkt på telefon +46 20-44 11 11 och ange idrottsskador och försäkringsnummer K 60888.

Ring Folksam direkt om det handlar om en äldre skada: 0771-950 950.

Om våra försäkringar genom SSDF och möjliga alternativ eller kompletteringar

Dykning är en passion för många, och för att säkerställa säkerheten och tryggheten för sina medlemmar erbjuder Svenska Sportdykarförbundet (SSDF) en omfattande medlemsförsäkring. Här utforskar vi vad som täcks av försäkringen, hur den fungerar nationellt och internationellt, samt andra försäkringsalternativ för de äventyrslystna dykarna.

Medlemsskydd och Försäkringsomfattning

Att vara en del av en dykförening som är ansluten till SSDF innebär att man automatiskt omfattas av förbundets medlemsförsäkring. Denna försäkring skyddar medlemmar vid olycksfallsskador och tryckskillnadsskador som uppstår under sportdykningsaktiviteter, inklusive resor till och från dessa aktiviteter. Försäkringen gäller under hela året, från den 1 januari till den 31 december.

För att vara berättigad till försäkringens skydd måste medlemskapet rapporteras till förbundet, och det finns detaljerade instruktioner tillgängliga för att kontrollera medlemsstatus. Det är viktigt att notera att vid uppdrag där klubben innehar F-skattsedel måste föreningen ha en separat försäkring för den verksamheten, och medlemsförsäkringen gäller inte i sådana fall.

Försäkringen sträcker sig även till dykningar för forskning eller miljöändamål inom ramarna för SSDF. Vid osäkerhet kan kontakt tas med Folksam Idrott för ytterligare vägledning.

Utlandsresor och Försäkringsintyg

För dykare som äventyrar sig utanför Sveriges gränser, är medlemsförsäkringen lika gällande. Den täcker olycksfall under sportdykning och tryckskillnadsskador under utlandsresor, med en maximal täckning på 45 dagar per resa. Vid enskilda utlandsresor gäller försäkringen endast under själva dykningen och inte för olycksfall som kan inträffa under resa eller vistelse.

För att underlätta smidiga utlandsresor bör medlemmar ladda ner sitt försäkringsintyg från SSDF:s webbplats och ha det tillgängligt under resan.

Andra Försäkringsalternativ

Utöver SSDF:s medlemsförsäkring kan dykare överväga andra försäkringsalternativ för ytterligare skydd. Två framstående alternativ inkluderar:

DAN (Diver’s Alert Network)

DAN är en dykläkarorganisation som specialiserat sig på dykrelaterade olyckor. Trots att SSDF inte längre erbjuder DAN-försäkring direkt, kan dykare fortfarande teckna den själva. DAN-reglerad dykförsäkring ger omfattande täckning och samarbetar med tryckkammare globalt. Det är viktigt att rapportera olyckor direkt till DAN för att säkerställa ersättning och assistans.

Actinia

Actinia är en olycksfallsförsäkring med en dykrelaterad komponent. För att komplettera den privata olycksfallsförsäkringen kan dykare lägga till Actinias dykförsäkring för extra skydd vid allvarliga skador eller handikapp. Actinia använder sig av befintliga räddningsorganisationer och är särskilt användbar i Sydostasien.

Viktiga Tips och Sammanfattning

  1. Ingen Obligatorisk DAN-försäkring: SSDF-medlemmar behöver inte ha en DAN-försäkring, och det finns många andra globala försäkringsalternativ för dykare.
  2. Skydd i Förhållande till Dykningens Intensitet: Ju mer erfaren och engagerad en dykare är, desto viktigare blir det att överväga ytterligare försäkringsskydd.
  3. Granska Privat Försäkring: För dem utan en olycksfallsförsäkring i Sverige kan Actinia vara ett starkt alternativ, med omfattande skydd för olika situationer.

Dykning är en fantastisk upplevelse, men att vara förberedd på oväntade händelser genom en välkomponerad försäkring är avgörande. SSDF:s medlemsförsäkring utgör en grundläggande trygghet, medan andra alternativ som DAN och Actinia ger dykare möjlighet att skräddarsy sitt skydd efter sina individuella behov och äventyr. Innan varje dykning är det klokt att granska och förstå försäkringsvillkoren för att säkerställa en trygg och säker utforskning av undervattensvärlden.

Mer läsvärt

Utfärder 2024

Vi älskar att dyka, ofta och länge men inte nödvändigtvis alltid så djupt. Vi dyker

Årsmöte 2024

Kom och gör din röst hörd på vårt årsmöte.

Utöver delaktighet i klubbens verksamhet så får du lyssna till ett intressant föredrag om militär och civil dykning, givet av vår medlem Andreas Svanström.

Har du ännu inte hunnit bli medlem för 2024 kan du göra det här!