Medlemsenkät 2018

Kortfattad sammanställning av medlemsenkät december 2018

Ungefär var tredje medlem valde att besvara enkäten, vilket förmodligen bör ses som mycket bra. Mycket har hänt i klubben under året som gått och enkätens tillkomst skall ses ur styrelsens önskan att få en riktning för framtida satsningar.

Enkätförfarande har klubben inte använt sig av på mycket lång tid, om ens någonsin tidigare. För sittande styrelse är detta med andra ord ett första försök och utformning av enkäten vad gäller frågornas relevans och huruvida svaren på dessa blev enkla att tolka är därför sådant styrelsen nu måste värdera, ifall liknande enkäter skall användas i framtiden. 

 • Anledningen till att man är med i Öckerödorarna är i första hand för att göra dykutfärder. Gemenskapen och möjligheten att hitta dykkompisar ligger  också högt.
  Svarsalternativen har här gått i varandra och förmodligen är få med i klubben utan att önska någon som helst gemenskap.
 • Av medlemmarna som svarat har nästan hälften (45%) uppgett sig vara sportdykare, medan Techdykare är cirka 39% och fridykarna drygt 16%.
 • Vidareutbildning inom fridykning och sportdykning önskas av ungefär hälften av de svarande medlemmarna, samtidigt önskas möjlighet till teknisk utbildning av ännu fler.
  Utbildning av olika slag har flitigt diskuterats inom styrelsen, fridykarutbildning och ledarutbildningar finns redan på plats och vi får se vart detta leder. 
 • Möjligheten till att fylla luft gratis är något som alla tycker är bra, medan ungefär hälften av de svarande önskar Nitrox och Trimix till självkostnadspris.
  Det senare är något som är på gång men rutinerna för hur det skall lösas är inte på plats än. 
 • Dykresor och sammankomster finns det intresse för och detta kommer vi se närmare på. 
 • Dykutfärder med Dora är, precis som styrelsen hoppats viktigt, dock har några få uppgivit att det är helt oviktigt. 
 • Ett fastlagt schema för utfärderna är något som 16 av 21 önskar sig. Lördagar och söndagar är populära, medan mitt i veckan inte är önskat i någon högre utsträckning.
 • Flera efterlyser en standardiserad intresseanmälan för utfärder.
  Då vi under 2018 gjort många utfärder men nästan varje gång förvånats över hur få som velat följa med, så skall vi 2019 försöka att i god tid ha ett schema på plats samt ett enkelt sätt att anmäla sig. Vi hoppas detta skall öka antalet som följer med på klubbens utfärder. 
 • Säkerheten vid klubbens utfärder är något som hela 20 av 32 anser bör höjas.
  Här ser vi tydligt vådan av styrelsens ovana vid utformning av enkäter. Frågan var viktig, svaret viktigare ändå, men vad är det man vill ha förbättrat? Detta missades helt på grund av utformningen av frågan.Vi skall under året försöka anordna en dykledarkurs och hoppas i och med det få bättre struktur på utfärderna och därmed höja säkerheten. Vi har anledning att återkomma i detta ämne.
 • Slutligen uppgav många ett intresse av att deltaga i styrelsearbetet, vilket var mycket roligt. Styrelsen har diskuterat en valkommitté och vi lär se hur detta artar sig. Är man intresserad att vara med i styrelsen eller styrelsearbetet e-maila
  styrelsen@ockerodorarna.com

Med det tackar styrelsen för visat intresse och hoppas på många fina dyk tillsammans under 2019!

Mer läsvärt

En djupdykning i SSDF:s medlemsförsäkringar

Dykning är en passion för många, och för att säkerställa säkerheten och tryggheten för sina medlemmar erbjuder Svenska Sportdykarförbundet (SSDF) en omfattande medlemsförsäkring. Här utforskar vi vad som täcks av försäkringen.

Årsmöte 2024

Kom och gör din röst hörd på vårt årsmöte.

Utöver delaktighet i klubbens verksamhet så får du lyssna till ett intressant föredrag om militär och civil dykning, givet av vår medlem Andreas Svanström.

Har du ännu inte hunnit bli medlem för 2024 kan du göra det här!