Hohenhörn

Hohenhörn ligger 1 timme från Hönö med Dora.

Botten 52m, masttoppen 35m, medel dykdjup runt 45m.

Kostnad medlemsutfärd för en kvällsutfärd, 200kr, 1 dyk

Kostnad medlemsutfärd för en heldag, 300kr, 2 dyk

Läs mer om Hohenhörn hos Allan Jensen