Enfield

Ta kurs 300′ ut från ön Hästbåden och simma ca 75 m. Kan vara strömt.

Status: Akterskeppet relativt intakt. Skrot ligger upp för hela slänten på grundet. Svår att se på ekolod.

Händelseförlopp siktat 3/4 dist O. från Buskskärs fyr.

Strandade i SV-lig storm och tjocka på Hästbådens västra sida väst om Styrsö. Besättningen räddades och fartyget bröts senare av på mitten och sjönk på 27 m djup på pos 573624/114278.

Befälhavaren dömdes i England till 6 månaders suspension för oaktsamhet då han ”trodde Vinga var Hirsholmarna”.
Så sent som 1957 förekom skrotbärgning då pannorna bärgades.
Fören är sprängd, mitten och akterskeppet i gott skick.

Fartyget hade ett djup på 6.1 m.

Maskinen var på 200 Nhp från Central Marine Eng. Co, West Hartlepool, England.

Bärgning: Vraket skrotbärgat i omgångar.
Historik: 1885 byggd av järn på klink hos W.Gray & Co, West Hartlepool. Hemort West Hartlepool.
Maskin: 1xTEE, 220 Nhp, 160 lb, Central Marine Eng. Co, West Hartlepool.

Rederi: Pyman Bros, London.
1893-12-07 förlist. I tåge och hård väder går Enfield på grund på Hästbåden. Bärgningsskeppen från Switzer: Fredrikshavn, Öresund och Faerdig ligger snart klar till insats, men det hårda vädret fortsatte, och skeppet slogs itu på klipporna. Akteränden bröts av och sjönk.

1894 företogs stora bärgningsarbeten på vraket och några dykare omkom.
1957 blev kedlerne, som ligger på Hästbådens östsida sprängda.

Årsmöte 2024

Kom och gör din röst hörd på vårt årsmöte.

Utöver delaktighet i klubbens verksamhet så får du lyssna till ett intressant föredrag om militär och civil dykning, givet av vår medlem Andreas Svanström.

Har du ännu inte hunnit bli medlem för 2024 kan du göra det här!