Motioner till årsmöte 2024

Varje förening styrs av sina registrerade stadgar, som röstas igenom av sina medlemmar. I en förening hålls varje år ett årsmöte, till vilken alla betalande medlemmar har en möjlighet att inkomma med motioner. Motionerna skall behandlas av styrelsen och under årsmötet tas upp för beslut.

Det är närvarande och röstberättigade medlemmar under årsmötet som har rätt att rösta. I vårt fall, Dykarklubben Öckerödorarna, så gäller det att alla som har betalat sin medlemsavgift innan 2024-02-07 har rösträtt under årsmötet. Alla betalande medlemmar, även de som betalat efter angivet datum men innan årsmötet, har närvarorätt.

Motioner skall ha inkommit styrelsen innan 2024-03-07. Datumet ger styrelsen tid för granskning och bedömning, för att till årsmötet kunna ge en rekommendation till beslut.

Nedan formulär innehåller fält nödvändiga för att definiera en motion från medlemmar. Om du vill lämna in en motion så skall samtliga fält fyllas i och skickas in via sajten innan ovan angivet datum.

Om du inte har betalat din medlemsavgift än så kan du göra det här.

Vi planerar vår årsmöte till 2024-04-07, kl 11:00. Stämman sker i Kompetenshuset, Öckerö. Anmäl ditt deltagande i mötet här.

Formulär för att lämna in min motion

Årsmöte 2024

Kom och gör din röst hörd på vårt årsmöte.

Utöver delaktighet i klubbens verksamhet så får du lyssna till ett intressant föredrag om militär och civil dykning, givet av vår medlem Andreas Svanström.

Har du ännu inte hunnit bli medlem för 2024 kan du göra det här!